Ugrás a tartalomra

Felhasználási feltételek 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 07-12-2021

Felhasználási feltételek

2018-06-28

KÉRJÜK, HOGY A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET

A WEBHELY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A jelen webhelyet (a „Webhely”) a jelen Felhasználási feltételek (a „Felhasználási feltételek”) alapján bocsátjuk az Ön („Ön” és ragozott formái) rendelkezésére. A jelen Webhelyre való belépésével vállalja a jelen Felhasználási feltételek betartását. Ha nem vállalja e Felhasználási feltételeket, akkor kérjük, ne használja a Webhelyet.

Az alábbi felcímekre kattintva közvetlenül részletesebb információkat kaphat az egyes területekről:

 1. Információk rólunk
 2. Kérdések és panaszok
 3. Szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogaink
 4. Egyéb Reckitt Benckiser márkák és webhelyek
 5. Vásárlások
 6. A webhelyünkről elérhető hivatkozások
 7. Hogyan használhatja a webhelyet
 8. A felhasználók által feltöltött tartalom
 9. Jogi kötelezettségei
 10. A közölt információkra való támaszkodás
 11. Webhelyünket felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk
 12. Kötelezettségeink, ha Ön fogyasztó
 13. Kötelezettségeink, ha Ön vállalkozó
 14. Hogyan használhatjuk a személyes adatait
 15. A jelen Felhasználási Feltételek módosításai
 16. További feltételek, amelyek Önre vonatkozhatnak
 17. Általános
 18. Irányadó jog és joghatóság

1. Információk rólunk

Mi Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft., („mi” és ragozott formái), Magyarország helyen, VAT 10596182-4-44 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, amelynek székhelye 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Reckitt Bensicker vállalat vagyunk.

2. Kérdések és panaszok

Ha jelen Webhellyel kapcsolatban bármilyen kérdése, panasza vagy megjegyzése van, akkor a következő elérhetőségeken érhet el minket: +36 1 453 4600. Céges webhelyünk az rb.com oldalon tartalmazza a helyi vállalataink listáját és kapcsolati adataikat.

3. Szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogaink

A Webhely és tartalmának Ön általi használata nem biztosít jogokat semmilyen szellemi tulajdonjogra és kapcsolódó jogokra, beleértve a szerzői jogot, védjegyeket, szabadalmakat, formatervezési mintaoltalmi jogokat, kereskedelmi neveket, adatbázisjogokat és szomszédos jogokat, valamint a Webhellyel kapcsolatos know-how-ra vonatkozó jogokat („Szellemi tulajdonjogok”). Minden szöveg, felhasználói felület, vizuális interfész, grafika, illusztráció, védjegy, logó, számítógépes kód és egyéb kapcsolódó anyag (együttéve „Tartalom”), beleértve többek között a Webhely tartalmának tervezését, elhelyezését, szerkezetét, kiválasztását, összehangolását, kifejezését, valamint „megjelenését és hangulatát” a mi tulajdonunkban vagy birtokunkban van, vagy külső licencadóktól licencbe kaptuk. Minden ilyen jogot fenntartjuk.

A Felhasználási feltételek semmilyen eleme sem tartalmazza bármely szellemi tulajdonjog általunk való továbbítását az Ön vagy bármilyen harmadik fél részére.

A Tartalmat, a szolgáltatásokat, weboldalakat, a Webhelyen lévő anyagokat vagy a Webhelyet képező elemek számítógépes kódjait kizárólag saját céljaira másolhatja le, reprodukálhatja, teheti újra közzé, töltheti le, helyezheti el, sugározhatja, készíthet felvételt róla, használhatja fel üzletileg, szerkesztheti, hozhatja nyilvánosságra, vagy terjesztheti bármilyen módon. Ugyancsak nem használhat semmilyen automatikus vagy manuális eszközt, programot, algoritmust, módszertant vagy bármely hasonló eljárást a Webhely vagy a Tartalom bármely részén. A fentiek alapján a jelen tartalom jelentéktelen kivonatait megtekintés céljából letöltheti a merevlemezére, feltéve, hogy semmilyen információból nem készít egynél több példányt.

A jelen 3. pont szerinti alapján engedélyezettől eltérő bármely használat csak előzetes írásos engedélyünk alapján végezhető.

Nem szándékozunk olyan neveket, logókat és jelzéseket használni bármely olyan területen, ahol nem áll jogunkban, és ezeken a területeken nem kínálunk vagy nyújtunk olyan termékeket és/vagy szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy jelzést viselnek.

4. Egyéb Reckitt Benckiser márkák és webhelyek

Minden olyan termékre vagy szolgáltatásra, amelyeket egyéb Reckitt Benckiser webhelyeken vagy márkáink webhelyein (a továbbiakban „Márkawebhelyek”) vagy rajtuk keresztül bocsátunk rendelkezésére, kiegészítő felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyeket a vonatkozó Márkawebhelyekbe való belépésekor közlünk.

Az egészségápolási termékeinkről vagy engedélyezett gyógyszereinkről tájékoztatás céljából létrehozott jelen Webhely és a Márkawebhelyek nem orvosi tanácsadás vagy használati útmutatás szándékával készültek, hanem általános tájékoztatóként, és senki se támaszkodjon rájuk semmilyen adott okból. Egyéni körülményeinek és szükségleteinek megfelelő kezelési tanácsért mindig orvoshoz vagy gyógyszerészhez forduljon.

5. Vásárlások

A jelen Webhely vagy bármely Márkawebhely semmilyen eleme sem jelent termékek és/vagy szolgáltatások vételére vagy eladására szóló ajánlatot, mivel a Webhely kizárólag információs célokat szolgál. A Webhelyen vagy bármely márkawebhelyen szereplő részletek, leírások és/vagy szolgáltatások kizárólag általános jellegűek. Nem szavatoljuk, hogy a Webhelyen vagy bármely Márkawebhelyen szereplő bármely termék és/vagy szolgáltatás elérhető lesz azon a helyen és abban az időben, ahol és amikor az adott terméket és/vagy szolgáltatást meg kívánja vásárolni.

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségeinket kizárólag azok a megállapodások határozzák meg, amelyek alapján azokat nyújtjuk, és a jelen Webhely semmilyen eleme sem értelmezhető e megállapodások módosításának.

6. A webhelyünkről elérhető hivatkozások

Időnként (hirdetés útján vagy másként) hivatkozásokat küldhetünk más webhelyekre. Ezeket a hivatkozásokat csak a hivatkozás megkönnyítésére és kényelmi okokból nyújtjuk. E harmadik felek webhelyeit nem ellenőrizzük, és nem vállalunk felelősséget a tartalmukért. A hivatkozások felvétele nem jelenti az e webhelyeken szereplő tartalmak támogatását, vagy a kezelőikkel való bármilyen kapcsolatot. Ön tudomásul veszi, hogy nem veszünk részt semmilyen Ön által harmadik felekkel kötött tranzakcióban vagy szerződésben, és nem felelünk semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet Ön e webhelyek használata alapján szenvedhet el. Ön vállalja, hogy nem von be minket Ön és a harmadik fél közötti esetleges jogvitába.

7. Hogyan használhatja a webhelyet

Ön vállalja, hogy a Webhely használata során:

- a Webhelyet semmilyen olyan módon nem használja, amely büntetendő, csalárd, törvénysértő, vagy a jelen Felhasználási feltételek által tiltott cselekmények bátorítását, előidézését vagy végrehajtását eredményezheti;

- a Webhelyet nem használja semmilyen más célra, mint kizárólag személyes használatára;

- nem reklámozza vagy propagálja saját vagy harmadik felek termékeit vagy szolgáltatását, beleértve „spam” e-mailek terjesztését;

- nem továbbít vírusokat vagy trójaiakat tartalmazó fájlokat, és nem végez a Webhelyre káros egyéb tevékenységet;

- előzetes írásos engedélyünk nélkül a Webhelyet nem köti össze egy harmadik fél által üzemeltetett oldalhoz vezető hivatkozással;

- nem lép be és nem szerez jogosulatlan hozzáférést a Webhellyel összekötött vagy hozzákapcsolt felhasználói fiókokhoz, és nem sérti meg vagy kísérli megsérteni a Webhely biztonsági intézkedéseit; valamint;

- nem avatkozik be más személy Webhelybe való belépésébe, annak használatába és élvezetébe.

A Webhely minden elérése és használata saját kockázatára és felelősségére történik. Saját vírusvédő szoftverét kell használnia.

Ön felelős annak biztosításáért, hogy a Webhelyet az internetkapcsolata által elérő valamennyi személy tisztában legyen e Felhasználási feltételekkel, valamint az ebben szereplő minden egyéb alkalmazható feltétellel, és ezek betartásáért.

Ha véleményünk szerint Ön bármikor megsértette a jelen Felhasználási feltételek (vagy azok bármely részének) bármely korlátozását, akkor fenntartjuk a jogot a jelen Webhely Ön általi elérésének bármikori azonnali hatályú felfüggesztésére, korlátozására vagy megszüntetésére.

8. A felhasználók által feltöltött tartalom

Ön által feltöltött tartalom:

Azzal, hogy információkat, szöveget, fotókat, grafikákat és egyéb tartalmakat küld számunkra a Webhely útján, Ön feljogosít minket ezen anyagok tetszésünk szerinti használatára, beleértve korlátozás nélkül az ilyen anyagok szerkesztését, másolását, reprodukálását, közzétételét, elhelyezését, valamint a Webhelyről való eltávolítását.

Ön minden ilyen hozzájárulás vonatkozásban szavatolja:

- hogy az megfelel a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási feltételeknek;

- hogy az minden tekintetben és mindenkor valós, pontos és aktuális. (Felhívjuk a figyelmét, hogy személyes adatainak frissítését vagy helyesbítését mindenkor kérheti, ha felveszi a kapcsolatot velünk a [fenti/alábbi] elérhetőségeken);

- hogy valamennyi szükséges licencet és/vagy jóváhagyást megkapott, és jogosult ilyen hozzájárulást tenni;

- hogy az eltérő rendelkezés hiányában nem bizalmas; valamint

- hogy a szóban forgó garancia bármilyen megsértéséért Ön felelős, és köteles kiegyenlíteni a kárunkat. Ez azt jelenti, hogy felelős a garancia Ön általi megsértéséből származó minden veszteségünkért és kárunkért.

Jogosultak vagyunk eltávolítani a Webhelyünkön elhelyezett bármely posztját.

Saját tartalmai biztosításáért és elmentéséért kizárólag Ön felelős.

Más felhasználók által feltöltött tartalom:

Ez a Webhely a Webhely más felhasználói által feltöltött információkat és anyagokat tartalmazhat, beleértve a hirdetőtáblákat és csevegőszobákat (ha vannak). Ezeket az információkat és anyagokat nem ellenőriztük, és nem hagytuk jóvá. Webhelyünk más felhasználói által kifejtett vélemények nem képviselik a mi véleményeinket és értékeinket.

9. Jogi kötelezettségei

Ön megerősíti, hogy:

- joghatósága szerint nagykorú, vagy rendelkezik szülője vagy gyámja hozzájárulásával; valamint

- megfelel a Webhely használatára vonatkozó, a jelen Felhasználási feltételek szerinti korlátozásoknak.

Ön vállalja, hogy minden olyan követelést vagy kárt megtérít számunkra (köztük az ilyen követeléssel vagy kárral kapcsolatos jogi díjakat), amelyeket egy harmadik fél támaszt a Webhely Ön általi használatából eredő problémával kapcsolatban, beleértve a jelen Felhasználási feltételek megsértését vagy feltételezett megsértését, törvény vagy valamely harmadik fél jogainak megsértését.

10. A közölt információkra való támaszkodás

Webhelyünk tartalma csak általános információként szolgál. Nem áll szándékunkban olyan tanácsokat adni, amelyekre támaszkodhat. Mielőtt a Webhelyünk tartalma alapján valamilyen tevékenységet végez, vagy tartózkodik valamilyen tevékenységtől, professzionális vagy szakembertől származó tanácsot kell beszereznie.

Bár az a célunk, hogy a Webhely és tartalma e tartalomnak a Webhelyre való feltöltésekor helytálló legyen, a Webhely változhat, és az alkalmazandó törvények és rendeletek által megengedett mértékben nem teszünk olyan (kifejezett vagy hallgatólagos) kijelentéseket, vállalásokat és garanciákat, amelyek szerint a Webhelyen található információk, illetve tartalmuk pontos, teljes vagy aktuális.

A Webhelyen található minden tartalmat „ahogy van” és „ahogyan elérhető” alapon, és a hatályos törvények és rendeletek által megengedett mértékben mindenféle állítás, vállalás vagy garancia nélkül nyújtjuk.

A Webhelyben szereplő információkat nem vagyunk kötelesek frissíteni.

11. Webhelyünket felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk

Bár igyekszünk biztosítani, hogy a Webhely, tartalma, a Webhelyen keresztül kínált funkciók és benne található információk hibátlanok, megszakításmentesek, valamint programhibáktól és vírusoktól mentesek legyenek, de ezt nem tudjuk szavatolni.

Nem szavatoljuk és garantáljuk, hogy a Webhely és tartalma mindig elérhető, megszakításmentes és teljesen működőképes állapotú legyen. Üzleti és működési okokból felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a Webhely egészének vagy bármely részének az elérhetőségét.

A Webhely elérhetősége ideiglenesen és azonnali hatállyal felfüggeszthető rendszerhiba, karbantartás, javítás miatt, vagy akaratunktól ésszerűen független okokból.

A Webhely a Magyarország területén élő személyeknek szól. A Webhely elérhetőségét vagy használatát (beleértve a tartalmát, a rajta keresztül nyújtott funkciókat vagy előnyöket, valamint a benne található információkat) bizonyos országokban vagy joghatóságokban törvény tilthatja. Ön felel azért, hogy betartsa annak az országnak valamennyi hatályos törvényét és rendeleteit, ahonnan a Webhelyet eléri vagy használja. Nem szavatoljuk, hogy a Webhely (beleértve a tartalmát, az általa kínált funkciókat vagy előnyöket, valamint a benne található információkat) helytálló vagy használatra alkalmas a Magyarország országon kívüli helységekben.

12. Kötelezettségeink, ha Ön fogyasztó

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Webhelyünket kizárólag belföldi és magáncélokra szolgáltatjuk. Ön vállalja, hogy a Webhelyet nem használja semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra, és nem felelünk Önnel szemben kieső nyereségért, kieső üzletekért, az üzletmenet megszakításáért vagy üzleti lehetőségek elvesztéséért.

Amennyiben általunk nyújtott hibás digitális tartalom kárt okoz egy Önhöz tartozó eszközben vagy digitális tartalomban, és ez a nekünk róható fel, mert nem jártunk el kellő gondossággal és szakértelemmel, akkor vagy kijavítjuk a kárt, vagy kártérítést fizetünk az Ön számára. Nem vagyunk azonban felelősek azokért a károkért, amelyeket Ön elkerülhetett volna, ha megfogadta volna a tanácsunkat egy Ön számára díjmentesen felkínált frissítés alkalmazásával, tovább azokért a károkért sem, amelyeket az okozott, hogy nem követte megfelelően a telepítési útmutatásokat, vagy ha nem rendelkezett az általunk tanácsolt minimális rendszerkövetelményekkel.

Semmilyen felelősséggel nem tartozunk Önnel szemben a jelen Felhasználási feltételeknek az ésszerű akaratunkon kívüli megsértése miatt, beleértve, de nem kizárólagosan a sztrájkokat, kizárásokat és egyéb munkaügyi vitákat; rendszerek vagy a hálózatokoz való hozzáférés meghibásodását; valamint az árvizet, tűzvészt, robbanást vagy balesetet.

Bármilyen ezzel ellentétes rendelkezéstől függetlenül nem zárjuk ki vagy korlátozzuk bármely módon az Önnel szembeni kötelezettségeinket, ahol ez törvényellenes lenne (például a gondatlanságunkból, csalásunkból vagy csalárd megtévesztésünkből eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért). A jelen Felhasználási feltételek semmilyen eleme sem korlátozza a törvényes jogainkat.

13. Kötelezettségeink, ha Ön vállalkozó

- amennyiben a hatályos törvények megengedik, minden felelősséget kizárunk (beleértve tisztségviselőink, igazgatóink, vezetőink, tagjaink, részvényeseink, alkalmazottaink, ügynökeink vagy tanácsadóink felelősségét), függetlenül attól, hogy szerződésből, magánjogi vétkes cselekményből, jogszabályban foglalt kötelezettségből vagy másból ered, illetve a Webhelyhez való hozzáférésből, annak használatából vagy ezekkel kapcsolatban származott, még ha ez előrelátható is volt, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

- a Webhelyben lévő, vagy a Webhellyel kapcsolatos bármely információ vagy anyag pontatlanságaiból eredő veszteségek;

- olyan veszteségek, amelyeket nem a mi mulasztásunk okozott;

- a Webhely Ön általi használatából vagy a rá való támaszkodásból eredő veszteségek;

- a Webhely bármely okból való elérhetetlenségéből eredő veszteségek;

- a Webhelyen tett állításból vagy megállapításból eredő veszteségek;

- a Weboldal technikai hibáiból vagy technológiailag káros anyagból eredő veszteségek;

- mindenféle üzleti veszteség (beleértve a kieső hasznot, üzletet, jövedelmet, szerződéseket, elvárt megtakarításokat, adatokat, goodwillt, hírnevet, felesleges ráfordításokat, az üzletmenet megszakítását vagy üzleti lehetőség kiesését); valamint

- minden olyan közvetett vagy következményes veszteséget, amely a Webhely Ön általi elérésének és használatának kezdetén sem az Ön, sem a mi számunkra nem volt előrelátható.

A hatályos törvények által megengedett mértékben kizárunk minden hallgatólagos feltételt, garanciát, állítást és egyéb olyan feltételt, amely a Webhelyünkre és annak tartalmára vonatkozhat.

Ön kárpótol és kártalanít minket, valamint tisztségviselőinket, igazgatóinkat, vezetőinket, tagjainkat, alkalmazottainkat, ügynökeinket és tanácsadóinkat minden olyan veszteség, költség, felelősség és kiadás alól (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), amelyek az alábbiakból származnak vagy azokból erednek:

- a Webhely vagy a Márkavédjegyek Ön általi használata (és a termékek és szolgáltatások ezzel kapcsolatos használata);

- a jelen Felhasználási feltételek Ön általi megsértése;

- törvény vagy bármely harmadik fél jogainak megsértése; és/vagy

- az Ön által átadott információk általunk történő használata.

Bármilyen ezzel ellentétes rendelkezéstől függetlenül nem zárjuk ki vagy korlátozzuk bármely módon az Önnel szembeni kötelezettségeinket, ahol ez törvényellenes lenne (például a gondatlanságunkból, csalásunkból vagy csalárd megtévesztésünkből eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért).

14. Hogyan használhatjuk a személyes adatait

Elkötelezettek vagyunk magánéletének megóvása iránt, és az Öntől gyűjtött vagy Ön által részünkre átadott személyes adatokat csak az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel és rendeletekkel összhangban használjuk fel.

További információkért, valamint a személyes adatok felhasználásáról és kapcsolódó témákról, kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat, valamint a oldalon található Sütiszabályzatunkat.

15. A jelen Felhasználási Feltételek módosításai

Folyamatosan keressük a jelen Webhely javításának módjait. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor módosítsuk. Minden ilyen változás a Webhelyre való felhelyezésükkel lép hatályba. Kérjük, rendszeresen látogassa meg és tekintse meg a jelen Felhasználási feltételeket, mert ha a jelen Felhasználási feltételek bármilyen változtatásának felhelyezése után tovább használja a Webhelyet, akkor úgy tekintendő, hogy ezeket a változtatásokat elfogadta, és ezek kötelezik Önt.

16. További feltételek, amelyek Önre vonatkozhatnak

A jelen Felhasználási feltételek a következő további feltételekre hivatkoznak, amelyek Webhelyünk Ön általi használatára is vonatkoznak:

Adatvédelmi tájékoztatónk, amely megmagyarázza, hogy az Ön személyes adatait hogyan használjuk, és milyen jogok illetik meg Önt.

Sütiszabályzatunk, amely tájékoztat a Webhelyünkön található sütikről.

Kiegészítő felhasználási feltételek, amelyek áruk és szolgáltatások vásárlására, valamint a Webhely és a Márkawebhelyek specifikus részeire vagy funkcióira vonatkoznak, beleértve a versenyeket, promóciókat vagy egyéb hasonló funkciókat, amelyek feltételei hivatkozás útján a jelen Felhasználási feltételek részét képezik. Amikor kölcsönhatásban van velünk és/vagy márkáinkkal a vonatkozó szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor átirányítjuk a kiegészítő felhasználási feltételekhez. Kérjük, hogy a vonatkozó felhasználási feltételeket figyelmesen olvassa el. Ha ellentmondás van a jelen Felhasználási feltételek és azok között a feltételek között, amelyek a Webhely vagy más Márkawebhelyek útján kínált szolgáltatásra vonatkoznak, akkor az illető szolgáltatásra vonatkozó feltételek ezen ütközés mértékében elsőbbséget élveznek.

Mindezek a szabályzatok és feltételek időnként módosulhatnak, és azonnal hatályba lépnek, mihelyt e változtatások felkerülnek a Webhelyre, vagy más módon a saját feltételeiknek megfelelően (amint alkalmazható).

17. Általános

Amennyiben Ön vállalkozó, akkor a jelen Felhasználási feltételek az Ön és mi köztünk a Webhely használatára vonatkozó teljes megállapodást tartalmazzák. Semmilyen olyan (szóbeli vagy írásos) állítás, kijelentés vagy indok, amelyeket a jelen (időnként frissített) Felhasználási feltételek nem tartalmaznak, nem kötelezők Önre és ránk.

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését bíróság vagy hatóság törvényellenesnek, semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, akkor ezt a rendelkezést egy olyan másik rendelkezéssel kell felváltani, amely, miközben minden tekintetben érvényes, a kicserélt rendelkezéshez minél közelebb álló hatást gyakorol.

A jelen Felhasználási feltételek Önön és rajtunk (valamint leányvállalatainkon) kívül senki mást nem szándékoznak jogokkal felruházni. Harmadik fél a jelen Felhasználási feltételek egyik elemét sem érvényesíttetheti, így (ha az Ön lakóhelye az Egyesült Királyságban van) az 1999. évi Szerződések (harmadik felek jogai) törvény alapján történő végrehajtás útján sem.

Amennyiben nem ragaszkodunk azonnal, hogy tegyen meg valamit, amit a jelen Felhasználási feltételek alapján meg kell tennie, vagy ha késlekedve lépünk fel Ön ellen e Felhasználási feltételek Ön általi megsértése miatt, akkor ez nem jelenti azt, hogy mindezt nem kell megtennie, és nem akadályoz meg bennünket abban, hogy későbbi időpontban lépéseket tegyünk Ön ellen.

18. Irányadó jog és joghatóság

Amennyiben Ön és mi köztünk a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen vita keletkezik, akkor Magyarország törvényei érvényesek.

A(z) Magyarország bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek minden vita megoldásában (a nem szerződéses vitákat és igényeket is beleértve), amelyek a jelen Felhasználási feltételek alapján vagy ezekkel összefüggésben keletkezhetnek.

A jelen Felhasználási feltételeket legutóbb 2018.05.24 frissítettük.